Mentimeter logotype
Slide has changed: Hur stor andel av alla flickor i låginkomstländer idag går ut grundskolan?