Logotype

Hur stor andel av alla flickor i låginkomstländer idag går ut grundskolan?

Hur stor andel av alla flickor i låginkomstländer idag går ut grundskolan?