Logotype

Ո՞ր նպատակների վրա հիմնականում պետք է ծախսվի ՍՊԻՏԱԿ համայնքի բյուջեն

առավելագույնը՝ երեք պատասխան
Ո՞ր նպատակների վրա հիմնականում պետք է ծախսվի ՍՊԻՏԱԿ համայնքի բյուջեն

You may choose up to 3 options.

3 choices left