Logotype

 

Vi är intresserade hur du uppfattar din situation som dataskyddsombud idag. Frågorna mäter dina arbetsuppgifter. Orsaken till mätningen är att vi vill mäta spridningen i dataombudets vardag.
Jag genomför dataskyddsutbildningar

Jag genomför dataskyddsutbildningar

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag har egna resurser som jag styr över

Jag har egna resurser som jag styr över

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag har högsta ledningens fulla stöd i dataskyddsfrågor

Jag har högsta ledningens fulla stöd i dataskyddsfrågor

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag rapporterar direkt till högsta ledningen

Jag rapporterar direkt till högsta ledningen

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag har huvudsakligen en granskande roll

Jag har huvudsakligen en granskande roll

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag granskar alla nya behandlingar/system

Jag granskar alla nya behandlingar/system

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag har ingen intressekonflikt mot andra arbetsuppgifter

Jag har ingen intressekonflikt mot andra arbetsuppgifter

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt
Jag har tillräcklig kunskap för min roll som dataskyddsombud

Jag har tillräcklig kunskap för min roll som dataskyddsombud

1Stämmer inte alls
15
Stämmer inte allsStämmer perfekt