Logotype

Crescando frågar: Vad tycker du att digitala möten ska kallas?

Under våren 2020 har alltfler människor upptäckt de digitala mötenas fördelar.
Men vad kallar vi dem?
I nuläget finns ingen standard för det som tidigare kallades att "skajpa". Nu undrar Crescando: vilket namn tycker du att dessa möten ska få?
Crescando frågar: Vad tycker du att digitala möten ska kallas?
25
25

You can submit multiple answers