Logotype

Är programmet och de olika programpunkterna lagom långa?

Är programmet och de olika programpunkterna lagom långa?
250

You can submit multiple answers