Logotype

Martxoa | Marzo

Benetako berdintasuna sustatu. Zainketen gizartea. Erantzunkidea izango naiz, eta bizikidetzaren eta berdintasunaren alde lan egingo dut eguneroko bizitzako esparru guztietan | Fomentar una igualdad real. Sociedad de los cuidados. Seré corresponsable
Etxeko lana eta zaintzak banatu, benetako kontziliazioa. | Distribuir el trabajo de casa y cuidados, una concilia- ción real.

Etxeko lana eta zaintzak banatu, benetako kontziliazioa. | Distribuir el trabajo de casa y cuidados, una concilia- ción real.

1Sekula ez | Nunca
15
Sekula ez | NuncaBeti | Siempre
Seme-alaben zaintza gurasoekin, lagunekin antolatu. | Organizar el cuidado de hijos con padres, amigos.

Seme-alaben zaintza gurasoekin, lagunekin antolatu. | Organizar el cuidado de hijos con padres, amigos.

1Sekula ez | Nunca
15
Sekula ez | NuncaBeti | Siempre
Nire etxetik balioen aldaketa sustatu (berdintasuna). | Desde mi casa fomentar el cambio en valores (de igualdad).

Nire etxetik balioen aldaketa sustatu (berdintasuna). | Desde mi casa fomentar el cambio en valores (de igualdad).

1Sekula ez | Nunca
15
Sekula ez | NuncaBeti | Siempre
Berdintasunaren aldeko balioetan heztea etxetik, exenpluarekin. (Ez esanez bakarrik). | Educar en valores de igualdad desde casa con el ejemplo. (Hacer no solo decir)

Berdintasunaren aldeko balioetan heztea etxetik, exenpluarekin. (Ez esanez bakarrik). | Educar en valores de igualdad desde casa con el ejemplo. (Hacer no solo decir)

1Sekula ez | Nunca
15
Sekula ez | NuncaBeti | Siempre