Utifrån ditt ledarperspektiv hur väl passar följande påståenden in på dig?

Jag vet hur jag ska leda bibliotekets digitala transformation

Jag vet hur jag ska leda bibliotekets digitala transformation

1Nej, inte alls
110
Nej, inte allsJa, till 100 %
Mitt bibliotek har tydliga mål för vår digitala transformation

Mitt bibliotek har tydliga mål för vår digitala transformation

1Nej, inte alls
110
Nej, inte allsJa, till 100 %
Jag har de verktyg jag behöver för att leda digital transformation

Jag har de verktyg jag behöver för att leda digital transformation

1Nej, inte alls
110
Nej, inte allsJa, till 100 %