Logotype

Ktorý typ buniek môže exprimovať viac génov?

Ktorý typ buniek môže exprimovať viac génov?