Logotype

Security Awareness Nulmeting

De volgende vragenlijst is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers binnen Universiteit Leiden te meten. De vragenlijst bevat zowel ‘gedragsvragen’ alsmede een aantal kennisvragen die een beeld moeten geven van hoe er binnen uw organisatie omgegaan wordt met digitale veiligheid en gegevensbescherming. De resultaten van dit onderzoek worden geanonimiseerd verwerkt.