Logotype

Vilka jobb löper störst risk att tas över av robotar/automatiseras inom 15 år? Gör en lista!

Vilka jobb löper störst risk att tas över av robotar/automatiseras inom 15 år? Gör en lista!Select as many as you want in the order you prefer. There are 7 options in total.