Logotype

Guldklubban 2021

Vem som helst kan föreslå en ordförande som kandidat till Guldklubban. Det kan vara ledamöter i styrelsen, bolagets vd, ägare eller andra personer som känner till förhållandena och har insikt i den aktuella styrelsen.
 
Välkommen med ditt förslag genom att fylla i formuläret. Ditt förslag kommer sedan StyrelseAkademiens region tillhanda i den region där bolaget har sin hemvist. Eventuella bilagor sänds enklast till Guldklubban via info@guldklubban.se dit du också kan vända dig om du har frågor.