Logotype

הצביעו למיזם בו תרצו לתמוך ולעזור לו להגיע למקום הראשון!

לאחר שבוע של עבודה אינטנסיבית, שבעה מיזמים הגיעו לשלב הגמר, וזאת ההזדמנות שלכם להשפיע - מי יהיה המיזם המנצח!
הצביעו למיזם בו תרצו לתמוך ולעזור לו להגיע למקום הראשון!